Andre ting i museumsparken

Foruten bygninger, maskiner, veger og broer har museumsparken mange andre interessante ting, være seg kunstverk, minnesmerker, rasteplasser o.l